Andre nettsider du kan besøke for mer info

 • ALARMTELEFONEN 116111

  Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre. Nødtelefonen er åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. […]

  NETTSIDE: ALARMTELEFONEN.NO

 • BARNEVERNET

  Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha […]

  NETTSIDE: BARNEVERNET.NO

 • Ung.no

  Ung.no er en portal for ungdommer der man kan få svar på en rekke spørsmål som omhandler vold og seksuelle overgrep.

  NETTSIDE: UNG.NO

 • Politiet

  Politiet kan man ringe til på 112 eller 02800 for å snakke med politiet der du er. De har også egne nettsider med informasjon.

  NETTSIDE: POLITI.NO

 • Barnevernvakten

  Alle kommuner i Norge har en barneverntjeneste. Mange har også en barnevernvakt. . Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt. På nettsiden til barnevernvakten kan man skrive inn hvor man bor og finne nummer til sin nærmeste barnevernvakt.

  NETTSIDE: BARNEVERNVAKTEN.NO

 • Stine Sofies Stiftelse

  Hver dag arbeider Stine Sofies Stiftelse etter følgende mål: Forebygge vold og overgrep mot barn. Avdekke vold og overgrep mot barn. Ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende/etterlatte.

  Hvert år får vi hundrevis av henvendelser hvor vi gir gode råd, ruter videre til rette instanser eller går dypt inn i saker der vi ser vi kan utgjøre en forskjell.

  Nettside: STINESOFIESSTIFTELSE.no

 • REDD BARNA

  Redd Barna er en organisasjon som arbeider for barn og barns rettigheter. Ønsker du å lese mer om vold og overgrep mot barn og hva Redd Barna gjør, kan du besøke https://reddbarna.no/jegerher

  NETTSIDE: REDDBARNA.NO/JEGERHER

 • BUFETAT

  Bufetat jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon.
  Hovedoppgaven vår er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

  NETTSIDE: BUFETAT.NO

 • Alternativ til vold

  Noen voksne som gjør ulovlige ting med barna sine trenger hjelp til å slutte med dette. Alternativ til vold er en organisasjon som hjelper med dette.

  NETTSIDE: ATV-STIFTELSEN.NO

Jegvilvite.no ble til etter at Stine Sofies Stiftelse søkte om Telenors julegave i 2011. Ideen var å lage et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Dette skulle være primært for barn, men også til hjelp for voksne slik at de kan lære å snakke med barna om dette. Hovedmålene for siden er å spre kunnskap om vold og overgrep, få flere til å si i fra dersom de er utsatt eller vet om noen som er det, samt å fjerne tabu i samfunnet. Prosjektet er også støttet av julegaven til KPMG fra 2011. For å gi tilbakemeldinger til oss om siden kan man sende mail til post@stinesofiesstiftelse.no. Med vennlig hilsen Stine Sofies Stiftelse.