Fysisk vold er når noen slår, sparker, lugger, klyper eller gjør andre ting som gjør vondt på kroppen. I Norge er det ulovlig at voksne slår eller gjør andre vonde ting mot barn. Selv om det er mamma og pappa som gjør det er det ulovlig. Mamma og pappa har ikke lov til å slå eller gjøre andre vonde ting med barna sine, selv om barna har gjort noe galt. Voksne er større og sterkere enn barn, og skal passe på at barna har det godt. Hvis man ser at noen blir slått, sparket eller andre vonde ting eller selv opplever dette, så må man si fra til noen sånn at det ikke skjer flere ganger.

Dette kan skje andre steder enn hjemme også. Uansett hvor det skjer eller hvem som gjør det, så er det ikke lov å utsette barn for vold.

Vold på skolen

På skolen kan vonde ting, som spark, slag og lignende, skje i det skjulte. Bak en vegg, etter skoletid eller når ingen ser. Det kan være at du skal få bank dersom du ikke gjør som de vil.  Det kan være skubbing, lugging, spark, slag og lignende for å skremme deg. De voksne får ofte ikke med seg alt som skjer på skolen, siden de slemme kan være lure og er voldelige når ingen ser det og når barnet er alene. Det er mange som ikke tør si det til noen fordi de er redde for at det skal bli verre. Hvis du selv blir utsatt for vold på skolen, eller du kjenner noen som har det vondt fordi de blir slått og mobbet, så si det til noen du stoler på. Det kan være læreren din, helsesøster og foreldre. Ingen skal ha det vondt på skolen, der man skal lære og få venner.

Hvor går grensen?
Når du er barn kan ofte lek og sport bli litt voldsomt. Men det er ikke alt som er vold. Hvis man tenker seg om kan man kjenne om man får en vond følelse i magen og at det ikke føles rett. Ingen skal true med slag, spark eller andre vonde ting, straffe andre ved å slå eller gjøre andre ting som er vondt.
Vold i hjemmet
Mange barn opplever at mamma eller pappa ikke alltid er snille og at de kan slå, sparke eller gjøre andre ting som gjør vondt. Noen barn ser og hører at mamma eller pappa slår hverandre, noe som er veldig skummelt for barn. Barn kan også oppleve at de selv blir slått eller sparket av sine foreldre. Det er ikke lov å straffe noen med vold hjemme. Som å stenge barn inne eller ute, slå, klype og andre ting som gjør vondt på kroppen. Si i fra til en voksen hvis du ser sånne ting eller selv opplever det.
Er det lov at mamma eller pappa slår?
Nei. Det er ikke lov å slå barna sine i Norge. Verken mor, far eller andre voksne har lov til å straffe barn og unge med slag eller annet som gjør vondt. Å slå er ulovlig i Norge, og alle som enten ser at det skjer eller selv opplever det må be om hjelp, sånn at det ikke skjer igjen.