Psykisk vold kan være litt vanskelig å forklare. Det kan være at mamma eller pappa sier ting som gjør deg redd eller som gjør at du får vondt inni deg. For eksempel dersom mamma eller pappa hele tiden sier stygge ord eller kaller barn stygge ting, sånn at de blir lei seg. Mamma og pappa kan av og til kjefte på barna sine, spesielt om barna har vært veldig ulydige. Men mamma og pappa skal likevel ikke kalla barna sine stygge ting eller kjefte hele tiden.

Det er ikke bare kjefting og stygge navn som kan gjøre vondt. Noen barn kan oppleve at foreldrene later som om barnet ikke finnes, at foreldrene truer med bank eller juling, eller at de blir låst inne/ute fordi de har gjort noe galt. Dette er heller ikke lov. Av og til kan barn oppleve at foreldrene sier stygge ting om barnet foran andre, for eksempel at barnet er stygg, ikke er flink til noe som helst eller andre ting som gjør barnet lei seg. Alle barn har rett til å ha det godt og få lov til å leke og være trygg hjemme. Ingen har lov til å true eller si slemme ting til et annet menneske, heller ikke et barn.

Psykisk vold på skolen
Psykisk vold kan være vanskelig for voksne å oppdage. Det kan være kjefting, stygge ord og mobbing fra noen på skolen. Det kan også være at barn blir truet, oversett eller gjort til latter foran klassen hele tiden.
Hvor går grensen?
Noen ganger er det vanskelig å si om barnet utsettes for psykisk vold. Foreldrene er voksne og skal på passe på at barnet har det bra, og må av og til være strenge eller kjefte på barn. Men ingen barn skal oppleve å få kjeft hele tiden, å bli kalt stygge ting, truet eller oppleve å bli straffet med slag eller innelåsing for ting de gjør. Det er viktig at man sier ifra til en voksen dersom man har det vondt hjemme, enten til en nabo, lærer eller en annen. Det er viktig at den voksne får hjelp til slutte å gjøre slemme ting mot barnet.