Jeg vil si i fra

  • Mange barn og unge opplever vold og overgrep hjemme. Sånn skal det ikke være! Du kan få hjelp ved å ringe Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111. Trykk på les mer for å se video av Elin fra Alarmtelefonen.

  • Barnevernet skal passe på at barn og unge har det trygt og godt. Hvis det er noen som ikke har det, vil Barnevernet kunne hjelpe barna. Trykk på les mer for å se video av Lene fra Barnevernet.

  • Hvis du selv eller noen du kjenner er utsatt for vold eller overgrep, eller er vet om noen som er det, kan du snakke med politiet. Politiet kan nås på telefon: 02800 eller 112. Trykk på les mer for se video av en politimann som forteller hvordan de jobber.

  • Alle barn har rett til å være trygge. Hvis barn utsettes for vold eller overgrep er det viktig at de sier i fra om dette til noen de stoler på fordi dette er ulovlig.

  • Her har vi samlet en del ord som brukes på siden. Trykk på hvert spørsmål og les hva det betyr.

  • Når barn sier i fra om vold eller overgrep til en voksen skal de hjelpe. Men dessverre kan det være noen som ikke tror på det barn forteller. Da er det viktig å si i fra til andre voksne helt til man treffer noen som tror på det barn forteller.

  • Det er ikke alltid så lett å vite hvem man kan snakke med når man selv opplever noe vondt, eller får vite at en venn har det vondt. Det viktigste du kan gjøre er å si i fra til noen du stoler på.

Jegvilvite.no ble til etter at Stine Sofies Stiftelse søkte om Telenors julegave i 2011. Ideen var å lage et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Dette skulle være primært for barn, men også til hjelp for voksne slik at de kan lære å snakke med barna om dette. Hovedmålene for siden er å spre kunnskap om vold og overgrep, få flere til å si i fra dersom de er utsatt eller vet om noen som er det, samt å fjerne tabu i samfunnet. Prosjektet er også støttet av julegaven til KPMG fra 2011. For å gi tilbakemeldinger til oss om siden kan man sende mail til post@stinesofiesstiftelse.no. Med vennlig hilsen Stine Sofies Stiftelse.