Alle barn har rett til å være trygge. Hvis barn utsettes for vold eller overgrep er det viktig at de sier i fra om dette til noen de stoler på fordi dette er ulovlig.

Noen ganger er det bare barnet selv som vet at dette skjer. Derfor er det viktig å si i fra for å stoppe det som skjer.

Det viktigste av alt er at du forteller det til noen, og ikke har dette som en vond hemmelighet. Vold og overgrep trenger å prates om for å ta slutt, og de voksne som er stygge med barna trenger hjelp fra andre til å slutte.

Det er viktig å huske på at det å melde fra ikke er å sladre! Det er for at de voksne som gjør dumme ting skal slutte med det.

Noen ganger kan voksne si at det må være en hemmelighet eller true med å gjøre dumme ting mot barnet eller andre barnet er glad i. Selv om de sier dette må barn fortelle det til noen slik at både barnet og de voksne kan få hjelp.