Mange barn opplever at mamma og pappa er slemme med hverandre når de er hjemme. Det kan være de slår, sparker, lugger hverandre eller gjør ting slik at barnet blir redd for at den ene skal bli skadet eller at noe annet ubehagelig skal skje. Det kan også være at mamma og pappa er slemme med søsken, skriker og banner til hverandre eller ødelegger ting hjemme. Det er ikke alle barn som bor sammen med både mamma og pappa, så da kan det være andre voksne som gjør slike ting, for eksempel stemor eller stefar.

Det er ikke lov at barn ser eller hører at voksne gjør slemme eller vonde ting med hverandre eller andre barnet er glad i. Vold mot far eller mor, eller mellom foreldre er også vold mot barnet, fordi det å være vitne til vold kan være like skadelig som selv å bli utsatt for volden. Hvis barn opplever dette må de fortelle dette til noen andre voksen slik at mamma og pappa kan få hjelp til å slutte.

Hva er et vitne?
Et vitne er noen som ser eller hører at noe skjer. Det kan være at du ser på en fotballkamp. Da er du vitne til en fotballkamp. Det kan også være at man ser eller hører at noen slår hverandre. Da er man vitne til vold.