Det er ikke alltid at foreldre skjønner når barn har det vondt. Derfor er det viktig å si fra sånn at andre voksne kan hjelpe barnet og den voksne som gjør det ulovlige.  

Hvis du eller et barn du kjenner opplever vold eller seksuelle overgrep er det viktig å si ifra til en voksen man stoler på eller ringe Alarmtelefonen 116111. 

Det er mange som venter lenge med å si ifra om det som har skjedd. Likevel er det lurt å si ifra, sånn at du kan få hjelp til å få det fint igjen. 

Dette skjer etter du har sagt ifra

Den voksne som du forteller til, må kanskje snakke med andre voksne, for eksempel rektor, helsesykepleier, barnevernet eller politiet. Sammen prøver de å hjelpe til slik at det ulovlige som skjer kan stoppe, og at du kan få det bra igjen.