Dersom et barn opplever vonde ting som vold eller seksuelle overgrep er det viktig å si i fra til en voksen man stoler på eller ringe Alarmtelefonen 116 111.

Mange barn tror at voksne vet alt som skjer med barna. Men det er ikke alltid at voksne skjønner når barn har det vondt. Derfor er det viktig å si fra slik at andre voksne kan hjelpe både barnet og den voksne som gjør at barnet har det vondt.

Her er noen av de du kan si i fra til og hva som skjer når du sier i fra. LINK.