Mange barn og unge opplever vold og overgrep hjemme. Sånn skal det ikke være! Du kan få hjelp ved å ringe Alarmtelefonen for Barn og Unge. Dette er en gratis nødtelefon, og du får snakke med voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre.

 

Når barn ringer Alarmtelefonen skjer følgende:

  • Du får snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg.
  • De gir deg råd dersom det er noe du lurer på.
  • De gir deg råd om hvordan du kan få hjelp fra andre.
  • Du kan være anonym.
  • Det er gratis å ringe 116 111.
  • Hvis du er veldig redd her og nå – vil de ta kontakt med politi eller legevakt der du bor sånn at du kan få hjelp med en gang.
  • Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111.

Alarmtelefonen for Barn og Unge: www.116111.no