Bufetat jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon.
Hovedoppgaven vår er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.