Alle kommuner i Norge har en barneverntjeneste. Mange har også en barnevernvakt. . Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt. På nettsiden til barnevernvakten kan man skrive inn hvor man bor og finne nummer til sin nærmeste barnevernvakt.