Redd Barna er en organisasjon som arbeider for barn og barns rettigheter. Ønsker du å lese mer om vold og overgrep mot barn og hva Redd Barna gjør, kan du besøke https://reddbarna.no/jegerher