Redd Barna er en veldedig organisasjon med fokus på barn og unge. Ønsker du å lese mer om vold og overgrep mot barn og hva Redd Barna gjør for disse kan du besøke http://www.reddbarna.no/forstyrr