Hver dag arbeider Stine Sofies Stiftelse etter følgende mål: Forebygge vold og overgrep mot barn. Avdekke vold og overgrep mot barn. Ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende/etterlatte.

Hvert år får vi hundrevis av henvendelser hvor vi gir gode råd, ruter videre til rette instanser eller går dypt inn i saker der vi ser vi kan utgjøre en forskjell.