Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre. Nødtelefonen er åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.