Selv superhelter kan bli redde! Har du noen vonde hemmeligheter, eller er det noe som skjer hjemme som det er vanskelig å snakke om kan du ringe, sende e-post eller tekste Alarmtelefonen 116 111 og spørre om hjelp. Der jobber det flinke folk som det går an å snakke med.

 

Når barn ringer Alarmtelefonen skjer følgende:

  • Du får snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg.
  • De gir deg råd dersom det er noe du lurer på.
  • De gir deg råd om hvordan du kan få hjelp fra andre.
  • Du kan være anonym.
  • Det er gratis å ringe 116 111.
  • Hvis du er veldig redd her og nå – vil de ta kontakt med politi eller legevakt der du bor sånn at du kan få hjelp med en gang.
  • Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111.

Alarmtelefonen for Barn og Unge: www.116111.no

E-post: alarm@116111.no

SMS: 417 16 111