Du ser det ikke før du tror at det skjer, så villigheten til å tenke påført vold er en forutsetning for å kunne oppdage noe som helst.  

Vold og overgrep er ofte et skjult fenomen, og det finnes svært få enkeltstående sikre tegn som kan gi indikasjoner på om barnet er utsatt eller ikke. Siden ingen symptomer eller tegn er sikre tegn på mishandling, så må man se tegnene/skadene i sammenheng med historien fra barnet og den voksne, kombinert med helhetsbildet generelt. Likevel, vær alltid oppmerksom på atferdsforandring / endring i daglige rutiner hos barnet, og ta den dårlige magefølelsen din på alvor. Utforsk og del bekymringen din, med kollegaer og/eller barnevernstjenesten.  

På følgende side finner du utfyllende informasjon om fysiske, psykiske og psykosomatiske tegn, tegn på seksuelle overgrep, tegn innen tannhelse, samspill mellom barn og foresatt, barn med funksjonshemning, og litt om risikofaktorer. Siden er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 

Fysisk mishandling:
Fysisk mishandling betyr at en voksen skader barnet fysisk.

Tegn på fysisk mishandling kan være:
Blåmerker, brudd, brannsår, bitemerker, hovne områder, hodeskader, skader i brystkassen og magen, ribbeinsbrudd, generell sen utvikling.

Psykisk mishandling:
Slike overgrep kan bidra til at barn får svekket selvfølelse og ødelagt normal psykisk utvikling. Det kan dreie seg om isolasjon, avvisning, ignorering, narring, uakseptable krav. Psykisk mishandling er vanskelig å oppdage.

Tegn på psykisk mishandling kan være:
Sosialt tilbaketrukket, er uvanlig sint, har lav selvtillit, spiseforstyrrelser, angst og depresjoner, prøver å rømme, sen utvikling psykisk og fysisk.

Omsorgssvikt:
Vanskjøtsel og omsorgssvikt er den vanligste formen for mishandling og dreier seg om en grunnleggende mangel på respekt for barnets behov, avvisning og likegyldighet. Det kan være utsulting, grov trakassering, trusler, latterliggjøring, understimulering og mangel på trygghet.

Tegn på vanskjøtsel kan være:
Barnet er ofte borte fra skolen, barnet er trett og sovner i timene, tigger og stjeler, ofte er skittent og lukter, er dårlig kledd i forhold til været, misbruker narkotika og alkohol.

Seksuelle overgrep:
Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Seksuelle overgrep innebærer at barnet utsettes for seksuell aktivitet som de er for unge til å forstå eller gi samtykke til.

Tegn på seksuelle overgrep kan være:
Barnet har problemer med å gå eller sitte, nekter å skifte i for eksempel gymtimer eller svømmehall, har mareritt, blir gravid eller får kjønnssykdom, oppfører seg aggressivt, har selvmordstanker, skader seg selv og har generelle atferdsproblemer.