For deg som jobber med barn og ungdom kan det lønne seg å følge med på forskningen innen vold og overgrep. Vi har samlet en rekke  nettsteder du kan besøke for å lære mer om dette vanskelige temaet.

NKVTS presenterte i 2019 en ny rapport fra en en omfattende studie om ungdomserfaringer med vold og overgrep i oppveksten. Les og last ned her.

Stine Sofies Stiftelse lanserte i 2018 rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv – en kunnskapsoppsummering. Denne kan du lese og laste ned her.

Barneombudet har mange publikasjoner på sine nettsider. Les og last ned her.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har flere artikler om vold i nære relasjoner på sine nettsider. Les og last ned her.

Justisdepartementet bestilte i 2012 en rapport om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved vold i nære relasjoner. Denne kan lastes ned her.