Mange barn er vitne til vold hjemme. Det vil si at mamma og pappa er slemme med hverandre. Det kan være de slår, sparker, lugger eller gjør andre ting slik at barnet blir redd for at den ene skal bli skadet. Det kan også være at mamma og pappa er slemme med søsken. Det er ikke alle barn som bor sammen med både mamma og pappa, så da kan det være andre voksne som gjør slike ting.

Det er ulovlig at barn ser eller hører at voksne gjør slemme ting med hverandre eller andre barnet er glad i. Hvis barn opplever dette må de fortelle dette til noen slik at de voksne kan få hjelp til å slutte.

Hva er et vitne?
Et vitne er noen som ser eller hører at noe skjer. Det kan være at du ser på en fotballkamp. Da er du vitne til en fotballkamp. Det kan også være at man ser eller hører at noen slår hverandre. Da er man vitne til vold.