Monthly Archives: juni 2016

  • Appen “Jeg vil vite” skal bistå voksne som omgås barn og unge til å melde ifra. Her finnes informasjon om lovverket, hvordan en melder, og hva som skjer videre.   Appen er utviklet av Stine Sofies Stiftelse.        

    Les videre
Jegvilvite.no ble til etter at Stine Sofies Stiftelse søkte om Telenors julegave i 2011. Ideen var å lage et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Dette skulle være primært for barn, men også til hjelp for voksne slik at de kan lære å snakke med barna om dette. Hovedmålene for siden er å spre kunnskap om vold og overgrep, få flere til å si i fra dersom de er utsatt eller vet om noen som er det, samt å fjerne tabu i samfunnet. Prosjektet er også støttet av julegaven til KPMG fra 2011. For å gi tilbakemeldinger til oss om siden kan man sende mail til post@stinesofiesstiftelse.no. Med vennlig hilsen Stine Sofies Stiftelse.