Noen barn har det ikke så bra hjemme. Det kan være at mamma og pappa ikke har det så bra, og at barna må gjøre ting som de ikke synes er så morsomt og at de må passe på mamma og pappa. Det er ikke sånn det skal være. Alle barn har rett til å ha det trygt og godt. Hvis man opplever noe hjemme som man synes er vondt kan man ringe Alarmtelefonen 116 111 og få råd og hjelp.

Se filmene om Sara og Alex.

Hvordan synes du Alex og Sara har det? Husk at Barnevernet er til for å hjelpe barn og foreldre som har det vanskelig og at man alltid kan ringe Alarmtelefonen 116 111 for å få råd og hjelp.